Udostępniam przekrojową prezentację frameworku Grails, którą prowadziłem niedawno w firmie IMPAQ.

Framework_Grails_by_Piotr_Gaertig_2009.pdf

Prezentacja porusza następujące kwestie:

 • Historia
 • Ogólnie o Grails
 • Groovy
 • Starter
 • Model GORM
 • Scaffolding
 • Kontroler
 • Widok GSP
 • URL Mapping
 • Development & deployment
 • Pozostałe możliwości