Dla: Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Data realizacji: wiosna 2004, wiosna 2005 (wersja 1.0 i 1.1 - nowe matury)

Obecna wersja projektu 3.0, została rozwinięta przez większy zespół i obejmuje wszystkie wydziały Politechniki. Serwis jest dostępny pod adresem: https://rekrutacja.put.poznan.pl/Ksantypa/.

Przy okazji: jeśli jesteś specem od komputerów i chcesz dodatkowo zarobić oferując pomoc z komputerową, zapraszam do mojego serwisu JestRobota - bazy specjalistów od komputerów.

Wykorzystane technologie: Java (Servlets, Swing, JDBC), Oracle 10g, XML, Apache Jakarta (Struts, Tomcat, Velocity), XML, XHTML, CSS2, JS

Opis funkcjonalny

Zadaniem systemu Ksantypa jest ewidencjonowanie podań kandydatów na studia. System ma ułatwić zgłaszanie podań przez kandydatów poprzez wykorzystanie internetu. Kandydat rejestruje się na stronie głównej serwisu oraz wprowadza swoje dane do bazy. Później dostarcza (np. pocztą) odpowiednie dokumenty i po pomyślnej weryfikacji przez pracownika dziekanatu dane trafiają do bazy systemu dziekanatowego Sokrates. Dzięki systemowi Ksantypa, kandydat może spokojnie wprowadzić podanie lub podania (na kilka kierunków) przy użyciu własnego komputera, a pracownik dziekanatu otrzymuje gotowe dane w formie elektronicznej. Taka metoda uwalnia pracownika od czytania pisma odręcznego oraz od przepisywania danych, czyli czynności powodującej najwięcej błędów. Potencjalni kandydaci również zyskują, bo nie muszą wypełniać skomplikowanych papierowych formularzy i ruszać się z domu.

Opis techniczny

System jest zbudowany z dwóch części: publicznego interfejsu WWW dla kandydatów i aplikacji klienckiej dla pracownika dziekanatu. Serwis WWW to aplikacja Java Servlet pracująca na kontenerze servletów Apache Tomcat 5. Aplikacja kliencka, oparta na Java Swing, to swoisty panel administracyjny dla całego systemu. Obie aplikacje korzystają z bazy Oracle 10g, przy czym sama baza łączy się ze zdalnymi instancjami baz w celu replikacji danych z/do systemu dziekanatowego Sokrates.

Ciekawostki

Słowo Ksantypa (Xantippe) pochodzi z greki, jest to imię żony Sokratesa.